język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Sázava-Velká Losenice
stacja (st)
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

~25.05
Zmiany nazw punktu: Sasau-Groß Lossenitz / Sázava-Velká Losenice 1939-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1905.06.23 • kkStB
Data zamknięcia:
1953
Data likwidacji:
1953
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Na terenie dawnej stacji i w najbliższej okolicy istnieją zachowane tory po dawnej stacji kolejowej, które od czasu wyłączenia stacji z użytku publicznego służyły jako bocznica wojskowa (na samej stacji) i bocznica do tartaku (tor w kierunku wschodnim). Połączenie z siecią kolei czeskich znajdowało się na stacji Přibyslav poprzez starą lokalizację stacji. Dalej tor był zachowany aż właśnie do dawnej stacji Sázava-Velká Losenice, krzyżując się podczas swojego przebiegu z obecnie istniejąca linią. Dziś są to trzy miejsca historyczne dwupoziomowe. W pewnym okresie historii istnienia tak długiej bocznicy adaptowanej ze starego szlaku kolejowego, była ona wykorzystywana przez pociągi turystyczne.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Kraj Vysočina
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2017.01.12 o 13:41
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 7 (5790885 / 11670 / 5294 / 1367 / 4236.20)