język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Podhradský
tunel
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

29.21 km
Budowa, kolej pierwotna:
1903.09.24, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Jih
GPS:
Miejscowość:
Podhradský
Wysokość:
365 m n.p.m.
Kilometraż:
29.081 km - 29.332 km
Liczba torów:
1
Długość obiektu:
251 m
Geometria toru:
Kraj Vysočina
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.11.04 o 23:58
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 6 (5790710 / 11670 / 5119 / 1367 / 4236.07)