język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Odbočka Žďárská
posterunek odgałęźny (podg)
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

34.78

34.78
Otwarcie, kolej pierwotna:
1953.12.20 • ČSD
Data zamknięcia:
1980
Data likwidacji:
1980
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Kraj Vysočina
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2017.01.11 o 19:00
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 6 (5790675 / 11670 / 5084 / 1367 / 4236.05)