język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Cholina
przystanek osobowy (po)
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

7.13
Zmiany nazw punktu: Köllein / Cholina 1939-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1914.08.01 • soukr.m.dr.
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Olomoucký kraj
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.10.31 o 17:22
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 6 (5790832 / 11670 / 5241 / 1367 / 4236.16)