język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Olomouc Nový Svět
posterunek odstępowy (pe)
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

~99.81
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
pb
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Posterunek bocznicowy zlikwidowany w 2014 roku w związku z likwidacją jednostki wojskowej
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Olomoucký kraj
Pogoda / Počasí
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.11.28 o 09:27
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 7 (5790880 / 11670 / 5289 / 1367 / 4236.20)