język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Jívovský
tunel
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

24.00 km
Budowa, kolej pierwotna:
1872.10.01, MSCB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS:
Miejscowość:
Jívovský
Wysokość:
400 m n.p.m.
Kilometraż:
23.920 km - 24.073 km
Liczba torów:
1
Długość obiektu:
153 m
Geometria toru:
Olomoucký kraj
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.06.05 o 23:18
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 6 (5790669 / 11670 / 5078 / 1367 / 4236.04)