język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Dolnolipovský
tunel
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

1.20 km
Budowa, kolej pierwotna:
1896.07.02, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS:
Miejscowość:
Dolnolipovský
Wysokość:
550 m n.p.m.
Kilometraż:
1.152 km - 1.257 km
Liczba torów:
1
Długość obiektu:
105 m
Geometria toru:
Olomoucký kraj
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.06.05 o 23:02
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 7 (5790893 / 11670 / 5302 / 1367 / 4236.21)