język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Bohutín
przystanek osobowy+post.odstępowy (po+pe)
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

55.07
Zmiany nazw punktu: Bohutin 1938-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.10.01 • MGB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
po
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Olomoucký kraj
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.11.05 o 22:27
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 6 (5790631 / 11670 / 5040 / 1367 / 4236.01)