język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Kryštofský
tunel
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

132.72 km
Budowa, kolej pierwotna:
1900.09.17, ATE
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejscowość:
Kryštofský
Wysokość:
470 m n.p.m.
Kilometraż:
132.701 km - 132.749 km
Liczba torów:
1
Długość obiektu:
48 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.03.08 o 23:06
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 10 (5817689 / 15558 / 16540 / 1368 / 4252.70)