język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Říkovský II
tunel
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

104.87 km
Budowa, kolej pierwotna:
1858.12.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejscowość:
Říkovský II
Wysokość:
320 m n.p.m.
Kilometraż:
104.717 km - 105.024 km
Liczba torów:
1
Długość obiektu:
307 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.03.05 o 13:19
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 11 (5817969 / 15558 / 16820 / 1368 / 4252.90)