język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Rakouský
tunel
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

117.63 km
Budowa, kolej pierwotna:
1858.12.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejscowość:
Rakouský
Wysokość:
270 m n.p.m.
Kilometraż:
117.529 km - 117.740 km
Liczba torów:
1
Długość obiektu:
211 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.02.29 o 06:39
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 10 (5817885 / 15558 / 16736 / 1368 / 4252.84)