język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Sychrovský
tunel
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

131.46 km
Budowa, kolej pierwotna:
1859.05.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejscowość:
Sychrovský
Wysokość:
335 m n.p.m.
Kilometraż:
131.140 km - 131.780 km
Liczba torów:
1
Długość obiektu:
640 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.02.29 o 00:48
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 10 (5817685 / 15558 / 16536 / 1368 / 4252.69)