język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Mníšecký
tunel
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

175.68 km
Budowa, kolej pierwotna:
1875.07.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejscowość:
Mníšecký
Wysokość:
410 m n.p.m.
Kilometraż:
175.412 km - 175.941 km
Liczba torów:
1
Długość obiektu:
529 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.02.26 o 22:49
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 11 (5817697 / 15558 / 16548 / 1368 / 4252.70)