język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Dolnolučanský
tunel
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

17.88 km
Budowa, kolej pierwotna:
1894.07.12, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejscowość:
Dolnolučanský
Wysokość:
590 m n.p.m.
Kilometraż:
17.836 km - 17.918 km
Liczba torów:
1
Długość obiektu:
82 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.02.24 o 23:00
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 11 (5817781 / 15558 / 16632 / 1368 / 4252.76)