język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Polubenský
tunel
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

32.66 km
Budowa, kolej pierwotna:
1902.06.30, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejscowość:
Polubenský
Wysokość:
670 m n.p.m.
Kilometraż:
32.691 km - 33.631 km
Liczba torów:
1
Długość obiektu:
940 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.02.23 o 15:36
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 11 (5817786 / 15558 / 16637 / 1368 / 4252.77)