język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Žďárský
tunel
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

27.81 km
Budowa, kolej pierwotna:
1902.06.30, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejscowość:
Žďárský
Wysokość:
470 m n.p.m.
Kilometraż:
27.776 km - 27.844 km
Liczba torów:
1
Długość obiektu:
67 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.02.23 o 15:23
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 7 (5817951 / 15558 / 16802 / 1368 / 4252.89)